Kedves Felhasználó! 

Van egy rövid, emészthető Adatkezelési tájékoztatónk és van egy hosszú, unalmas jogi szöveg, amit úgy sem olvas el senki.

Válassz kedved szerint!

Adatkezelési tájékoztató – rövidített változat

Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, hogy érthetően tájékoztassunk arról, hogy az oldal látogatása során milyen adatokat gyűjtünk rólad, azokat mire használjuk, meddig tároljuk, milyen jogi alapunk van az adataid felhasználásához és neked milyen jogaid vannak ezzel kapcsolatban. Nos, nézzük…

 1. Amikor az oldalra látogatsz, akkor az oldalba épített Google Analytics már el is helyez egy sütit, cookie-t a gépeden, ami személyes adatot nem közöl rólad, csupán a weboldalunk felkeresésének tényét rögzíti, kizárólag statisztikai célokból. A látogatási adatokat mi csak összesítve látjuk, tehát hozzánk semmilyen személyes információ nem jut el rólad. Ha erről többet akarsz tudni, akkor itt tájékozódhatsz: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
 2. Ha kitöltöd az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot, akkor az adataidat te magad adod meg nekünk azért, hogy felvegyük veled a kapcsolatot. Ezeket az adatokat mi egy e-mail formájában kapjuk meg, és csak azokat az adatokat látjuk, amiket te beírtál: név, e-mail cím, telefon. Ezeket az adatokat nem tároljuk, nem csoportosítjuk, nem adjuk tovább – kizárólag veled való kapcsolattartást és ügyintézést szolgálja.
 3. Teljesen biztos lehetsz abban, hogy adataid tőlünk nem kerülnek ki sehova, nem küldünk számodra kéretlen reklámot. És letesszük a nagy esküt, hogy a weboldalunkat minden eszközzel megvédjük a gonosz adattolvajok ellen. Ha bármilyen közösségi médiát pl: facebookot használsz, ezerszer több veszély fenyeget – és nyilván használsz!
 4. Lehetőséged van arra, hogy a saját géped böngészőjének Beállítások menüpontján beállítsd a sütik engedélyezését.
 5. Ha a fentiekkel nem értesz egyet, akkor arra kérünk, hogy ne használd tovább a weboldalunkat.

 

Ha érdekelnek az adatvédelem további mélységei, a jogi lehetőségeid, akkor olvass tovább…

 

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy hirdetés megrendelése/webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen jogi tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a hirdetés megrendelésével/webhely használatával -további beleegyezés kérése nélkül- tudomásul veszi és elfogadja!

Adatvédelmi tájékoztatónk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló uniós jogszabály alapján készült.

Bevezetés

Az INFOREKLÁM Kft. mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: INFOREKLÁM Kft.
Székhely: 9300 Csorna, Kismartoni utca 2/a.
Adószám: 11466284-2-08
Közösségi adószám: HU11466284
Honlap: www.inforeklam .hu
E-mail: kapcsolat@inforeklam.hu
Ügyvezető: Tárkányi Mária
Telefon: +36 30 9370 651

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató):
Név: ICON MÉDIA Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Cégjegyzékszáma: 03-09-115965
Adószáma: 14275270-2-03
Telefon: 06 70 518 1943
E-mail cím: info@webdigital.hu
web: www.webdigital.hu

Felhasználók:
– hirdető – aki az INFOREKLÁM Kft.-nél hirdetést megrendel (magánszemély vagy cég, illetve cég kapcsolattartója)
– látogató/felhasználó – az inforeklam.hu weboldal látogatója

1. Adatvédelmi irányelv

Az INFOREKLÁM Kft. számára kiemelt fontosságú a hirdetők és a weboldal felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, ennek érdekében elkötelezi magát a személyes adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelel.

Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Az adatkezelő a Felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének megfelelően kizárólag a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

Jogi személy felhasználók adatait felhőalapú ügyfélkezelő rendszerben (CRM rendszer) rögzítjük, természetes személyek adatainak rögzítése elektronikusan és az adatkezelő székhelyén papír alapon történik. Ezen adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat harmadik személyek számára a felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem adják át.

A számlázási adatokat és a könyveléshez szükséges dokumentumokat az Adatkezelő fióktelepén és a könyvelőiroda székhelyén is tárolja.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az INFOREKLÁM Kft. nem szándékozik 16. életévét be nem töltött gyermekekről adatokat gyűjteni, ezért felhívjuk a 16 évnél fiatalabb gyermekek szüleit / gondviselőit, hogy kísérjék figyelemmel, ellenőrizzék, hogy gyermekük hogyan használja weboldalunkat, illetve facebook oldalunkat annak érdekében, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül ne oszthasson meg cégünkkel személyes adatokat!

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 7. cikkének értelmében jogosult hozzájárulásának bármikor történő visszavonására, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelések

2.1 Hirdetésfelvétel személyesen a hirdetési tanácsadóknál vagy a szerkesztőségben

2.1.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név/cégnév (kereszt- és vezetéknév)
 • kapcsolattartó neve
 • email cím
 • telefonszám

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges

2.1.2 Az adatkezelés jogalapja: törvényi megfelelés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),valamint szerződés teljesítése

2.1.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó által kezdeményezett ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

2.1.4 Az adatok törlése: A felhasználó által a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.2 Kapcsolatfelvétel közvetlenül a weboldalon keresztül

2.2.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • email cím
 • telefonszám

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges

2.2.2 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

2.2.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó által kezdeményezett ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

2.2.4 Az adatok törlése: A felhasználó által a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.3 Számlázás

2.3.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)/cégnév
 • lakcím/számlázási cím
 • e-mail cím
 • esetlegesen adószám

A megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás vételára számlázása céljából szükséges.

2.3.2 Az adatkezelés jogalapja: Vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a szigorú számadású bizonylatokon (számla) található adatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).

2.3.3 Az adatkezelés időtartama: A jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdés alapján 8 év).

2.3.4 Az adatok törlése: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

2.4 Ügyfél levelezés

2.4.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

2.4.2 Az adatkezelés jogalapja: szerződés/megrendelés teljesítése

2.4.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos kérdés esetén ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

2.4.4 Az adatok törlése: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó személyes adatokra vonatkozó törlési igényének beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.5 Panaszkezelés

2.5.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a fogyasztói panasz kivizsgálásához, jegyzőkönyv felvételéhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

2.5.2 Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).

2.5.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a felhasználó részére adott válasz másolati példányát (valamint átvételét igazoló, személyes adatokat tartalmazó tértivevényt) öt évig megőrzi és köteles azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni (kötelező adatkezelés, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés).

2.5.4 Az adatok törlése: A panasszal kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

3. Személyes adatok fogadása és tárolása

Személyesen – hirdetésfelvételi helyeken, hirdetési tanácsadóknál vagy e-mailben küldött megrendelőben- megadott adatokat a Hirdetésfelvételi lapra vezetjük, melyen a megrendelő adatai mellett a hirdetés szövege, mérete, ára, megjelenés időpontja kerül feltüntetésre.

 • Céges megrendelések adatait CRM rendszerünkben rögzítjük további feldolgozáshoz és megrendelés követéshez.

 • Magánszemély hirdetők adatait csak a Hirdetésfelvételi lapon rögzítjük, azok semmilyen adatbázisba nem kerülnek bele.

A honlap kapcsolatfelvételi űrlapján megadott adatok e-mail formájában kerülnek elküldésre az INFOREKLÁM Kft. számára, azok nem kerülnek tárolásra külön adatbázisban. A sikeres küldés alapfeltétele az adatbeviteli követelményeknek megfelelő felhasználói adatok megadása. A honlapról küldhető üzenet nem minősül tényleges, rögzített megrendelésnek (a honlap nem tartalmaz sem webshop-ot, sem e-kereskedelmi modult). Ha a küldés sikertelen volt, a megadott adatok elvesznek, szintén nem tárolódnak adatbázisban.

4. Adatok kezelése

Az INFOREKLÁM Kft. a fentiek szerint fogadott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, nem szolgáltatja ki, kivéve, ha erre a törvény (rendvédelmi szerv, hatóság) egy eljárás során jogerősen kötelezi. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

A megadott adatokat a legnagyobb gondossággal védjük,- különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés ellen-, mind az online hálózati kommunikáció, mind az adatok offline adatkezelése (feldolgozás, tárolás, őrzés) során.

A személyes adatokat egészen addig tároljuk, amíg a felhasználó írásban nem kéri ezen adatok végleges törlését.

A CRM rendszerbe feltöltött adatok biztonságért a CRM rendszer üzemeltetője felel a saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

5. Felhasználó hozzájárulása és jogai

A hirdető és felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az INFOREKLÁM Kft. a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi jelen tájékoztatást és elismeri a benne leírtakat.

A hirdető és felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását – az Adatkezelő elérhetőségén – bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Ez alól kivételt képez minden olyan okirat vagy dokumentum (pl. számla, szerződés, megállapodás), illetve annak digitális formában tárolt verziója, amely a felhasználó és az INFOREKLÁM Kft. között létrejött üzleti kapcsolat során keletkezett és amely okirat vagy dokumentum megőrzését külön jogszabály határozza meg.

Az érintettek jogai:

1. visszavonáshoz való jog (GDPR 7. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható (írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is.) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

3. személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az INFOREKLÁM Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az INFOREKLÁM Kft. az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

4. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5. törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés az alábbi okok bármelyike alapján szüksége, az adatok törlése nem kezdeményezhető:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az INFOREKLÁM Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés valamely fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7. az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretei között végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések megtételére vonatkozó eljárási szabályok:

GDPR 12. cikk: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az INFOREKLÁM Kft. a 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő terheli.

GDPR 19. cikk: Az INFOREKLÁM Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa elvégzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

GDPR 15. cikk (3) bekezdés: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1 bírósági jogorvoslat (GDPR 12. cikk (3) bekezdés és 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6.2 Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. cikk, Ptk. 2:52. § és 2:53. §)
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6.3 Felügyeleti hatósági eljárás (panasztételhez való jog – GDPR 14. cikk (3) bekezdés és 77. cikk)
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz döntést.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Sütik (cookie-k)

Analitikai célú süti – Google Analytics-cookie

Az inforeklam.hu weboldalon tett látogatások során – az ezekről való tudomásulvételt követően – egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül a felhasználó számítógépére, amelyek révén a weblapra történt látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Cookie csak az adott oldalon tett látogatás tényét, helyét és idejét tárolja.

A weblapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A felhasználó bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. A Google Analitics cookie-ról és a letiltás folyamatáról további tájékoztatást a következő elérhetőségen olvashat: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

A weboldalon keresztül a felhasználó saját döntése szerint eljuthat az INFOREKLÁM Kft. facebook oldalaihoz is, melynek használatát a Facebook adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

8. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az INFOREKLÁM Kft. a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az INFOREKLÁM Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ADATKEZELÉSEI

Érintettek: az inforeklam.hu felületén keresztül hírlevélre/a Szuperinfó online kiadására feliratkozott felhasználók.

A feliratkozás történhet:

 • Főoldalon elhelyezett Feliratkozás gomb megnyomásával  a feliratkozó oldalra lépve

Adatkezelés célja: E-mail hírlevelek/a Szuperinfó onlinei kiadásának küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális újságról.

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, dátum

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [ GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ].

Adatfeldolgozó: Mailchimp Hírlevél küldő rendszer (https://www.mailchimp.com)

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap. Ezek a cookie-k elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre szolgálnak.

Egyéb:

Az INFOREKLÁM Kft. biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván további hírleveleket kapni, úgy a leiratkozás után adatait az INFOREKLÁM Kft. törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton az INFOREKLÁM Kft, címén: 9300 Csorna, Arany J. u. 5.  címen,

e-mail útján a kapcsolat@inforeklam.hu címen,

a kiküldött hírlevél láblécében található “kattintson ide a leiratkozáshoz” linkre kattintva.

 

Csorna, 2018. május 10.